Proizvodnja alata

Hofer d.o.o.

Ulaganjem u nabavu novih strojeva i uvođenjem novih tehnologija želimo našim sadašnjim i budućim kupcima pružiti što bolju uslugu i tehnološku podršku, te pratiti razvoj na području obrade kaljenog čelika, sivog lijeva i legura aluminija. Cilj Hofer d.o.o. je temeljem gore navedenih aktivnosti povećati izvoz i plasman naših proizvoda na sve susjedne zemlje, a posebno u Republiku Sloveniju. U organizaciji Hofer d.o.o. svjesni smo da samo visokom kakvoćom proizvoda i usluga možemo opstati na tržištu i zadovoljiti sve potrebe i očekivanja naših kupaca.

Osnove uspjeha Hofer d.o.o. počivaju na postizanju zadovoljstva naših kupaca i zato nastoji razumjeti sadašnje i buduće potrebe i očekivanja korisnika svojih proizvoda. Svjesni smo da samo na takav način možemo ispuniti kupčeva očekivanja i zadržati ga kao zadovoljnog poslovnog partnera, koji će se prvi i svaki put odlučiti za naš proizvod.

Politika naše organizacije je uvijek isporučivati proizvode u skladu sa zahtjevima kupca. Naše tehničko znanje je u svako vrijeme raspoloživo našim kupcima. Sve aktivnosti su vođene s namjerom baziranom na osiguranju visoke kakvoće naših proizvoda i usluga, te cjelokupnog našeg djelovanja.

Ciljevi Hofer d.o.o. su stavljanje kupca u žarište svih poslovnih poteza i odluka poslovodstva organizacije, stalno poboljšavanje svih definiranih procesa u organizaciji, uključenost svih uposlenih u napore poboljšavanja i osobna odgovornost za kakvoću vlastitog rada.

Kakvoća naših proizvoda je najvažniji razlog da nam se vraća zadovoljan kupac. Stoga kakvoća za uposlenike Hofer d.o.o. nije samo tehnički pojam, već je to način našeg razmišljanja i djelovanja koji počinje i potvrđuje jedino zadovoljan kupac.